ลิ้นจี่

 

ลิ้นจี่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
บริษัท ซินฮั้ว จำกัด
อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่
เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด C
มิถุนายน
1
-
-
-
-
 
2
-
-
-
-
 
3
-
-
-
-
 
4
65.00
45.00
35.00
15.00
 
5
65.00
45.00
35.00
15.00
 
6
65.00
45.00
35.00
15.00
 
7
65.00
45.00
35.00
15.00
 
8
-
-
-
-
 
9
-
-
-
-
 
10
70.00
50.00
40.00
20.00
 
11
70.00
50.00 40.00 20.00
 
12
70.00
50.00
40.00
20.00
 
13
-
-
-
-
 
14
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
 
16
-
 
-
-
 
17
-
-
-
-
 
18
-
-
-
-
 
19
-
-
-
-
 
20
-
-
-
-
 
21
-
-
-
-
 
22
-
-
-
-
 
23
-
-
-
-
 
24
-
-
-
-
 
25
-
-
-
-
 
26
-
-
-
-
 
27
-
-
-
-
 
28
-
-
-
-
 
29
-
-
-
-
 
30
-
-
-
-