เงาะ

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
อ.เขาสมิง
จ.ตราด
 
เดือน วันที่  
มิถุนายน
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
30.00
 
5
30.00
 
6
30.00
 
7
30.00
 
8
-
 
9
-
 
10
28.00
 
11
28.00
 
12
28.00
 
13
28.00
 
14
28.00
 
15
-
 
16
-
 
17
28.00
 
18
28.00
 
19
25.00
 
20
25.00
 
21
25.00
 
22
-
 
23
-
 
24
24.00
 
25
24.00
 
26
24.00
 
27
25.00
 
28
25.00
 
29
-
 
30
-