มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย
ตรอกนอง
สหกรณ์การเกษตร์ท่าใหม่
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
ล้งลุงจวบ
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
อ.ขลุง
อ.ท่าใหม่
อ.เขาสมิง
อ.บ้านค่าย
อ.เขาสมิง
จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
จ.ตราด
จ.ระยอง
จ.ตราด
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดคละ ขนาดใหญ่
มิถุนายน
1
- - - - - - - -
 
2
- - - - - - - -
 
3
- - - - - - - -
 
4
- - 115 - - 100 - -
 
5
- - - - - 100 - -
 
6
- - 120 - - 110 - -
 
7
- - 110 - - 110 - -
 
8
- - - - - - - -
 
9
- - - - - - - -
 
10
- - 100 - - 100 - -
 
11
- - 95 - - 90 - -
 
12
- - 85 - - 80 - -
 
13
- - 60 - - 70 - -
 
14
- - 60 - - 60 - -
 
15
- - - - - - - -
 
16
- - - - - - - -
 
17
- - 63 - - 65 - -
 
18
- - 55 - - 60 - -
 
19
- - 45 - - 50 - -
 
20
- - 40 - - 50 - -
 
21
- - - - - 40 - -
 
22
- - - - - - - -
 
23
- - - - - - - -
 
24
- - - - - 35 - -
 
25
- - - - - 45 - -
 
26
- - - - - 40 - -
 
27
- - - - - - - -
 
28
- - - - - 35 - -
 
29
- - - - - - - -
 
30
- - - - - - - -