น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
มิถุนายน
1
- - - - -
 
2
- - - - -
 
3
- - - - -
  4 39.50 - 48.00 48.00 48.00
 
5
39.50 - 48.00 48.00 48.00
 
6
39.50 - 48.00 48.00 48.00
 
7
39.00 - 48.00 49.00 49.00
 
8
- - - - -
 
9
- - - - -
 
10
39.50 - 49.00 49.00 49.00
 
11
39.50 - 49.00 49.00 49.00
 
12
39.50 - 49.00 50.00 50.00
 
13
39.50 - 49.00 50.00 50.00
 
14
40.00 - 49.00 50.00 50.00
 
15
- - - - -
 
16
- - - - -
 
17
40.00 - 49.00 50.00 50.00
 
18
40.00 - 49.00 50.00 50.00
 
19
40.00 - 49.00 50.00 50.00
 
20
40.00 - 49.00 50.00 50.00
 
21
40.00 - 49.00 50.00 50.00
 
22
- - - - -
 
23
- - - - -
 
24
39.50 - 49.00 50.00 50.00
 
25
39.50 - 50.00 50.00 50.00
 
26
39.50 - 50.00 49.50 49.50
 
27
39.50 - 49.00 49.50 49.50
 
28
39.00 - 49.00 49.00 49.00
 
29
- - - - -
 
30
- - - - -