มะพร้าว

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2562 มะพร้าว 
ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร (085)8257104 โทร. (032)671614ี
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
- -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
700 800
 
5
700 800
 
6
700 800
 
7
700 800
 
8
- -
 
9
- -
 
10
700 700
 
11
700 700
 
12
700 700
 
13
700 700
 
14
700 700
 
15
- -
 
16
- -
 
17
700 700
 
18
700 700
 
19
700 700
 
20
700 700
 
21
700 700
 
22
- -
 
23
- -
 
24
700 700
 
25
700 700
 
26
700 700
 
27
700 700
 
28
700 700
 
29
- -
 
30
- -