ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
มิถุนายน
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
270
 
5
270
 
6
270
 
7
270
 
8
-
 
9
-
 
10
270
 
11
270
 
12
270
 
13
270
 
14
270
 
15
-
 
16
-
 
17
270
 
18
270
 
19
270
 
20
270
 
21
270
 
22
-
 
23
-
 
24
280
 
25
280
 
26
280
 
27
280
 
28
280
 
29
-
  30 -