ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2562 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มิถุนายน
1
-
 
2
-
 
3
-
 
4
275
 
5
275
 
6
275
 
7
275
 
8
-
 
9
-
 
10
275
 
11
275
 
12
275
 
13
275
 
14
275
 
15
-
 
16
-
 
17
275
 
18
275
 
19
275
 
20
275
 
21
275
 
22
-
 
23
-
 
24
275
 
25
275
 
26
275
 
27
275
 
28
275
 
29
-
 
30
-