สศท.2 ร่วมกันทำบุญปีใหม่ไทย
สศท.2 ร่วมงานวันจักรี
7