สศท.2 ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
สศท.2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
สศท.2 ร่วมลงนามสงครามขยะ
2