สศท.2 ร่วมประชุม Big Data จ.แพร่
สศท.2 ร่วมงาน Field Day จ.อุตรดิตถ์
สศท.2 ร่วมงานเทศกาลมาฆบูชา
สศท.2 ร่วมกิจกรรมวันปลอดควันพิษ
นางพรพรรณ เห็นสว่าง
16