นางพรพรรณ เห็นสว่าง
สศท.2 ร่วมงานสมโภชน์พระพุทธชินราช
11