สศท.2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
สศท.2 ร่วมลงนามสงครามขยะ
10