ผอ.สศท.2 ร่วมต้อนรับรมช.กษ.(ร้อยเอกธรรมนัสฯ) เสวนายางพารา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ที่มาร่วมเสวนา ในหัวข้อ กู้วิกฤติยางพาราไทย ด้วยกลไกยางพารวย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน พร้อมกับคณะ ประกอบด้วย ที่ปรึกษารมช.กษ. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 16 (นายรัตนะ สวามีชัย) ซึ่งในรับฟังเสวนาครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก