ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอข้ลมูลแนวโน้มลำใย จันทบุรี แอน 9 1 prcai(ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 11:22:39)
มูลค่าส่งออกสละ พิสิษฐ์ 13 1 prcai(พุธ 09 ตุลาคม 2562 15:31:13)
ขอข้อมูลการเพาะปลูกกะหล่ำปลีภายในประเทศไทยย้อนหลัง 5 ปีครับ ธนดล 20 1 prcai(อังคาร 08 ตุลาคม 2562 11:41:09)
ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย พิมพ์พร 18 1 prcai(อังคาร 08 ตุลาคม 2562 11:46:48)
กีฬา motre 14 0
ขอข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานกับนอกเขตชลประทานครับย้อนหลัง 5 ปีครับ นพพล 20 1 prcai(จันทร์ 07 ตุลาคม 2562 13:31:10)
ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลมาประกอบวิทยานิพนธ์คะ ขอบคุณคะ นักศึกษา 17 1 prcai(จันทร์ 07 ตุลาคม 2562 13:30:00)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของมันสำปะหลัง อ.วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2560-2561 kam 15 1 prcai(จันทร์ 07 ตุลาคม 2562 13:27:43)
ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ อำเภอวัดโบสถ์ kam 15 1 prcai(จันทร์ 07 ตุลาคม 2562 13:28:01)
เพิ่มยอดขายผ่าน www.alibaba.com (AJEcommerce.Co.,Ltd.) พณิช 14 0