ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอข้อมูลการปลูกกาแฟ พิสิษฐ์ 5 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ และมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวอินทรีย์ กนกวรรณ วัฒนากร 3 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย วรนันท์ 7 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย วรนันท์ 7 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย นฤมล 20 1 prcai(พฤหัส 20 มิถุนายน 2562 16:20:35)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมันสำปะหลังโรงงาน นภาภรณ์ 17 1 prcai(พฤหัส 20 มิถุนายน 2562 16:20:04)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย สิรวิชญ์ 50 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 18 มิถุนายน 2562 20:48:03)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย กุลนันท์ 32 1 prcai(อังคาร 18 มิถุนายน 2562 15:34:46)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิต และพื้นที่เพาะปลูก รายอำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา Danai 19 1 prcai(อังคาร 18 มิถุนายน 2562 15:34:12)
สอบถามข้อมูลฟักทอง Mook 30 1 prcai(จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 10:59:30)