ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอข้อมูลแพะ ศิริพงษ์ พลศิริ 5 1 prcai(พฤหัส 02 เมษายน 2563 12:03:22)
ขอความอนุเคราะห์ ปารตี 4 1 prcai(พฤหัส 02 เมษายน 2563 12:02:17)
ขอความอนุคราะห์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกถั่วลิสงไปยังประเทศในอาเซียน นางสาวสุพัตรา คำเรียง 8 1 prcai(พฤหัส 02 เมษายน 2563 11:59:39)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล nuttakan tankeaw 23 1 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 26 มีนาคม 2563 11:12:09)
ปริมาณการบริโภคทุเรียนในประเทศไทย ปี62 (ปีล่าสุด) นิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 1 prcai(พุธ 25 มีนาคม 2563 16:20:01)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสง ปี2562 นายศุภวิชย์ ภาษี 18 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 24 มีนาคม 2563 14:02:26)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริโภคไก่พื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ PRANEE 20 1 prcai(จันทร์ 23 มีนาคม 2563 16:18:48)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ศิ 21 1 prcai(ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 09:56:16)
พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาผลผลิตขมิ้นชันของประเทศไทย ปี 2552 -2561 พรรณนิภา 29 1 prcai(ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 09:54:28)
ขอข้อมูลเพื่อทำการวิจัยครับ Nattachai.P 26 1 prcai(ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 09:53:58)