รบกวนขอข้อมูลรายได้ครัวเรือนเกษตรกรรายอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับิชอบ\nด้วยข้าพเจ้านิสิต ป.โท คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สศก. เรื่องรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรรายอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป
โดย : AB_Natta นิสิต
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ขอความอนุเคราะข้อมูลรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยนะคะ AB_Natta แจ้งลบ
ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลระดับอำเภอค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น