ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลราคาอ้อยย้อนหลัง 10 ปี\n1. ราคาทีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา\n2..ราคาอ้อยขันต้น\n3.ราคาอ้อยขันสุดท้าย
โดย : รัตนา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น