ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกะหล่ำปลีปี 5 ล่าสุดที่มีข้อมูล ดังนี้ 1.ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต มูลค่าของผลผลิตภายในประเทศไทย 2.ข้อมูลการนำเข้าภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทำวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย : ทัศนีย์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น