ลองกอง
-ข้อมูลสถิติการส่งออกและแนวโน้มของตลาด\n-ประเทศคู่แข่งทางการค้า\n-ปัญหาและอุปสรรคภายหลังการเก็บเกี่ยวและการส่งออก
โดย : วุฒิพงศ์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น