ขนุน
-ข้อมูลการส่งออและแนวโม้มของตลาด\n-ประเทศคู้แข่งทางการค้า\n-ปัญหาและอุปสรรคภายหลังการเก็บเกี่ยว
โดย : ธนัตดา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ขอข้อมูลการส่งออกขนุนและที่เกี่ยวกับขนุนทั้งหมด สรวิศน์ แจ้งลบ
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น