ละมุด
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสิถิการส่งออกและแนวโน้มของตลาดหน่อยค่ะ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำรายงายค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย : ปราณี
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น