ขอข้อมูลการให้ผลผลิตต่อไร่/มะม่วง
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลการทำไร่มะม่วง ว่าต่อไร่ให้ผลผลิตเท่าไหร่ค่ะ
โดย : สิริมา
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/38_commodity2561/#page=1 prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น