ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
ขอข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา รายไตรมาสย้อนหลังจากปีปัจจุบันถึงปี 2558 เพื่อประกอบในการทำวิจัยของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
โดย : ชลธิชา
อยู่ระหว่างตรวจสอบการแจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
สามารถดูได้ทาง www.oae.go.th ค่ะ ในหัวข้อ ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร/ดัชนีราคาและผลผลิต ค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น