รองเลขาธิการ สศก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

      วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และนายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2696667503755667