รองเลขาธิการ สศก. กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน

      วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น. นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน (ศาลพระภูมิ /รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง /ศาลปู่ย่า และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์) ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2670550966367321