รธก.สศก. ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า

       วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า ในประเด็น นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งมีกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 07.30 – 08.30 น. ในวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 7 กันยายน 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2381200808635673