รธก.สศก. ติดตามสถานการณ์มะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

       วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและสับปะรด ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ได้ลงพื้นที่ดูล้งมะพร้าว และพบปะชาวสวนมะพร้าว เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ จากส่วนกลาง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รองเลขาธิการ สศก. และหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้ร่วมประชุมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวทั้งระบบ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายด่านศุลกากร ผู้บังคับการตำรวจภูธร ผู้แทนด่านตรวจพืช นายอำเภอ และเกษตรอำเภอ ของทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2377726112316476