งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562” ณ ฮอลล์ 6-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อวงการหม่อนไหมไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมไทยและสร้างเอกลักษณ์ไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ธำรงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมผ้าไหมไทยที่ทรงคุณค่าอันมีแหล่งกำเนิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมสำคัญยิ่งของแผ่นดินสืบไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2341676959254725