สศก. จัดสัมมนา "การประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา"

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา" ณ ห้องประชุมชนกนันท์ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวิธีการรายงานการประเมินผลโครงการ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลฉบับที่สมบูรณ์ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2340559919366429