การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อหารือร่างบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ฉบับใหม่” ที่มีการเพิ่มหน่วยงานต่างๆ เข้ามาในโครงการ เพื่อให้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางมีข้อมูลเกษตรกรครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2340189486070139