พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

      วันที่ 18 กรกฎาคม 2652 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ท่าน คือ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ พระภูมิชัยมงคล ท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย และพระพิรุณทรงนาค ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ในการนี้ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2320123761410045