รองเลขาธิการร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเพื่ออำลา และกล่าวขอบคุณข้าราชการที่ร่วมทำงาน โดยมีดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวง ร่วมให้กำลังใจ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/