รธก.สศก. ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า ในประเด็น กองทุน FTA เตรียมพร้อมสินค้าโคเนื้อและโคนมของไทย รองรับการเปิดเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 07.30 – 08.30 น. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2303330036422751