ลธก. สศก. ร่วมงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri Museum Expo 2019”

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri Museum Expo 2019” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางด้านการเกษตร และชมนิทรรศการ นวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2298258643596557