การประชุมหารือการปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับกองทุนในกำกับดูแลของ กษ.

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนในกำกับและดูแลของ กษ. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้งทบทวนกรอบระยะเวลาการนำเสนอการพิจารณาในแต่ประประเด็นต่อคณะทำงานพิจารณาต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2296358717119883