รธก. ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าว จ.สุราษฎร์ธานี

      วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าว จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ร่วมติดตามสถานการณ์ ณ จุดรวบรวมมะพร้าว ต.บางใบไม้ อ.เมือง และการจัดการมะพร้าวอินทรีย์ครบวงจร ณ สวนลุงสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae8/