รธก.สศก. ติดตามสถานการณ์มะพร้าว และการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรเขาทะลุ

      วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้ามะพร้าว พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเขาทะลุ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน FTA โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยพืชสวน และคณะกรรมการบริหารกาแฟเขาทะลุ ร่วมตรวจแปลงต้นต้นแบบ ณ จังหวัดชุมพร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2291666114255810