การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Shaping agriculture forecasting towards Thailand 4.0 Era”

       วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Shaping agriculture forecasting towards Thailand 4.0 Era” ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2282981888457566