การประชุมคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์

      วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2274245475997874