สศก. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

       วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 9 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และความเป็นมาของการก่อเกิดผืนแผ่นดินไทย ก่อเกิดความรักความสามัคคี สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2267727543316334