รธก.สศก. ติดตามสถานการณ์มะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

      วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เเละนายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มะพร้าว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยร่วมพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และผู้รวบรวมและผู้แปรรูปมะพร้ามเนื้อขาว ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทนิลทองแท้โคโคนัท จำกัด ซึ่งเป็นทั้งเกษตรกรและผู้รวบรวมและแปรรูปมะพร้าวเนื้อขาว, บริษัทแสงอรุณ โคโคนัทออยส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และโรงงานแปรรูปมะพร้าวมะพร้าวเนื้อขาว ของอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2257623570993398