การประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สศก. ครั้งที่ 4/2562

      วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม AEOC 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2250006865088402