ผู้บริหารเบเชีย ญี่ปุ่น หารือกระทรวงเกษตรฯ สร้างความร่วมมือ

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารเบเชีย ญี่ปุ่น หารือกระทรวงเกษตรฯ สร้างความร่วมมือนำเข้าสินค้าเกษตรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำผู้บริหารเบเชีย (Beisia Supermarkets) ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ โดยได้มอบให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นผู้แทน เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไปจำหน่ายประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในเบื้องต้นฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความสนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ ไก่แปรรูป และกล้วยหอมจากประเทศไทยจำนวนมาก 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2244614322294323