การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ 2562 โดยประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการจัดทำกระบวนงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2234599893295766