การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre: NIC) ของสาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ (National Informatics Centre: NIC) ของสาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/