ประชุมการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=391375708255562