รองเลขาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สศท.12

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สศท.12 และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ โครงการสานพลังประชารัฐข้าวโพดหลังนาปี 2561/62 อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผอ.สศท.12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1406125719526319