ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินฯสศก. ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=387578075301992