การประชุมหารือเรื่องยางพารา

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. โดยมีนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/