กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำขอพร นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ซึ่งนับเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2159537267468696