รธก.สศก. ติดตาม สถานการณ์ถั่วเหลือง และสินค้าชา จ.เชียงราย

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถั่วเหลือง และตรวจเยี่ยม ศพก.อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าชา ในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2123618247727265